جستجو در سایت:
جستجو در سایت

پولیپ رحم

پولیپ رحمی، یک زائده گوشتی در داخل محوطه رحم می‌باشد. در بیشتر از ۹۹% موارد، این پولیپ خوش‌خیم است. پولیپ رحمی می‌تواند بدون هیچ نشانه‌ای بروز کرده و در حین سونوگرافی معمول به صورت تصادفی یافت شود و یا ممکن است موجب لکه‌بینی و همچنین باعث نازایی شود.