جستجو در سایت:
جستجو در سایت

محتویات ساک زایمان

مراجعین محترم در بیمارستان، در بدو ورود به شما ساک زایمان داده خواهد شد که ساک زایمان شامل:

مسواک، خمیر دندان، شامپو، دستمال کاغذی، دستمال مرطوب، دمپایی، لباس مخصوص بخش، پوشک سایز بزرگ، سرجی‌فیکس (شورت مادران)، دروشیت ( زیر انداز تخت)، شیور و کتاب شیردهی می‌باشد.

همچنین در بخش نوزادان، لباس و پوشک به نوزاد شما داده خواهد شد. لطفاً در صورت مراجعه جهت زایمان دربیمارستان، تنها تمامی سونوگرافی‌ها و آزمایشات خود را به همراه داشته باشید.