جستجو در سایت:
جستجو در سایت

کورتاژ تشخیصی

در این عمل، جراح برای به‌دست آوردن نمونه از جدار داخلی رحم، کورتاژ تشخیصی انجام می‌دهد. کورتاژ تشخیصی، جهت تشخیص در بیماری‌های غشای داخل رحم، انجام می‌شود. این بیماری‌ها شامل موارد پیش سرطانی و سرطانی است.

 

کورتاژ در طب مدرن امروزی، جایی در جهت درمان خونریزی‌های شدید و یا غیرمنظم ندارد.