جستجو در سایت:
جستجو در سایت

ضعف اسپرم

به طور کلی دو پارامتر “حرکت” و “تعداد اسپرم”، مهم‌ترین فاکتورهای پیش‌بینی‌کننده نازایی در مرد است. یعنی هرچه تعداد اسپرم از ۵۰ میلیون در سی‌سی کمتر باشد، احتمال حاملگی در سال اول کاهش می‌یابد؛ و بنا به تعریف عدد ۱۵ میلیون، بر طبق سازمان بهداشت جهانی، مرز نرمال بودن به حساب آمده است. عددهای پارامتر زیر ۱۵ میلیلون احتمال نازایی را افزایش می‌دهد. گرچه همان‌طور که گفته شد، درصد حرکت اسپرم هم عامل بسیار مهمی در این پیش‌بینی می‌باشد.

 

در مواردی نیز مایع منی حاوی هیچ اسپرمی نمی‌باشد. در این شرایط بیمار بایستی توسط متخصص اورولوژیست آشنا به نازایی، معاینه شود و مشخص شود که آیا مشکل انسداد مجاری وجود دارد یا مشکل از بیضه‌ها است. آی وی اف برای هر کدام از این مشکلات، درمان خاص خود را دارد که بیمار قطعاً به  آی وی اف  نیاز خواهد داشت.