جستجو در سایت:
جستجو در سایت

سونوگرافی واژینال سه‌بُعدی

سونوگرافی واژینال سه‌بُعدی به متخصص کمک می‌کند تا دید دقیقی از شکل و ضایعات رحم، تخمدان‌ها، لوله‌ها و لگن داشته باشد. در یک سونوگرافی دقیق در بسیاری از ضایعات، ارزش تشخیصی، قابل مقایسه با لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی است.