جستجو در سایت:
جستجو در سایت

پولیپ رحم

پولیپ رحمی یک زائده گوشتی در داخل محوطه رحم می‌باشد. در بیشتر از ۹۹% موارد، این پولیپ، خوش‌خیم می‌باشد. پولیپ رحمی می‌تواند بدون هیچ نشانه‌ای بروز کند و در حین سونوگرافی معمول به صورت تصادفی یافت شود یا می‌تواند موجب لکه‌بینی و همچنین باعث نازایی شود.