جستجو در سایت:
جستجو در سایت

ویزیت‌های زمان حاملگی

ویزیت‌های زمان حاملگی جهت حاملگی یک‌قلو شامل است بر:

 

  1. ویزیت سه‌ماه اول جهت درخواست تست‌های معمول حاملگی و همچنین بررسی جای حاملگی و ضربان قلب جنین.
  2. ویزیت بعدی شامل است بر بررسی و مشاوره در مورد اعداد ریسک غربالگری
  3. ویزیت سوم بعد از سونوگرافی انومالی و مشاوره در خصوص سونوگرافی می‌باشد.
  4. ویزیت‌های بعدی که شامل است بر ضربان قلب جنین و گاهی تست‌های خونی و فشار خون در هر ویزیت در هفته‌های ۲۴، 28، 30، 32، 34، 35، 36، 37 و ۳۸ هفته حاملگی انجام می‌شود.