جستجو در سایت:
جستجو در سایت

میکرواینجکشن

این روش کاملاً مشابه آی وی اف است، با این تفاوت که در آی وی اف، اسپرم‌ها و تخمک در یک ظرف قرار داده می‌شود تا لقاح انجام شود ولی در میکرواینجکشن اسپرم‌ها توسط سوزن بسیار ظریف به داخل تخمک تزریق می‌گردد.