جستجو در سایت:
جستجو در سایت

آی وی اف

در این روش درمان ناباروری، تخمدان‌ها توسط داروها، مورد تحریک قرار گرفته و تعداد زیادی تخمک توسط جراح برداشته می‌شود. برداشت تخمک تحت بیهوشی عمومی یا بیهوشی سطحی توسط جراح انجام میگیرد. تخمک‌ها در همان روز با اسپرم‌های به‌دست آمده از همسر بیمار در یک ظرف قرار داده شده تا لقاح صورت گیرد.